Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).
1. februar 2018
Hva er riktig driftspris på skogsdrifter?
2. februar 2018

Tidenes høyeste tall for Moelven i 2017

DEL Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med fjoråret og sier at resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold.

For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til 10 768 millioner kroner mot 10 310 mill. kroner i 2016, mens de i siste kvartal økte med hele 12 prosent til 2 709 millioner kroner.

– Driftsinntektene i fjerde kvartal var betydelig høyere enn i tilsvarende periode året før. Hovedårsakene er økte priser på industritre, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia samt høyere aktivitetsnivå innen produktområdene byggmoduler og limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble hele NOK 125 millioner (24) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1), sier Kristiansen.

Har levert

Kristiansen forteller at konsernet har levert i henhold til de strategiske måltall som konsernet har satt.

– Netto rentebærende gjeld var 761 millioner kroner (1 027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 prosent og en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 prosent. Det er en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Det akkumulerte driftsresultatet før avskrivninger er på NOK 716 millioner (602). Mine kolleger i Moelven har all grunn til å være fornøyd med innsatsen, sier Kristiansen.

Les også

Arbeidsulykka på Moelven: – Begynner å få et ganske godt inntrykk av hva som har skjedd

Godt utgangspunkt

Konsernsjefen sier at Moelvens sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

– I tillegg vil det pågående programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsette med uforminsket styrke. Programmet har bidratt og vil fortsatt bidra til økt lønnsomhet i konsernets underliggende drift.

– Vi har soliditet og langsiktig likviditetstilgang som er tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen, sier Kristiansen.

Moelven industrier

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og tjenester til byggebransjen, og består av 43 produksjonsselskaper og 32 kontorer for salg, service og montering. Moelven-konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge.

Moelven Industrier ASA eies av Glommen Skog BA (25,1 %), Eidsiva Vekst AS(23,8 %), Agri MI AS (15,8 %), Viken Skog BA (11,9 %), Mjøsen Skog BA (11,7 %), AT Skog BA (7,3 %) og Havass Skog BA (4,0 %). De resterende 0,4% eies av andre private aksjonærer.