Voksen hannbjørn skutt fra helikopter i Meråker
17. april 2018
Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling
18. april 2018

Tidenes snøvinter har herjet skogene: – Nå kan barkebiller bli et stort problem

DEL – Ja, vi oppfordrer alle som har skog å komme seg ut for å få en oversikt over alle skadene, sier Terje Roen, skogbruksleder i Viken Skog i Fluberg og Søndre Land.

Han er bekymret for at all de skadde trærne i skogene i området kan gi en oppblomstring av barkbiller, og da kan det bli enda større skader.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– Om vi får en varm sommer vil granbarkbiller kunne bli et stort problem, sier Roen.

Det er ennå ikke klart hvor store skader det er på skogene i Vestoppland, men derfor er det veldig viktig nå at skogeiere skaffer seg en oversikt.

Omfattende skader

Den snørike vinteren har hatt mange konsekvenser for flere bransjer, og den kan altså ha ført til store skader i skogen. Oppland Arbeiderblad var med Roen ut til en skog i Søndre Land der det kun innenfor noen titalls meter i diameter var minst ti toppbrekk og også hele trær som hadde veltet i løpet av vinteren.

– Dette er en skog i hogstklasse fire, det betyr at den etter planen nok skal hogges om noen år, når den er i klasse fem. Da er skadene på den mer kostbare, enn om det hadde skjedd på en yngre skog, sier Roen.

Han mener de fleste skadene har skjedd i et belte fra cirka 250 meter over havet og opp til rundt 450 meter over havet. Store deler av skogen i Vestoppland befinner seg i disse høydene.

– Men vi ser at det er noen områder som har mer skader, det er store lokale forskjeller. Det er flekkvis mer betydelige skader, sier Roen.

Lønner seg å pleie skogen

Han mener skadene også viser at det er veldig viktig å drive aktivt ungskogpleie. For der skogeierne har gjort dette er det renset unna mindre trær, også løvtrær, og en får vesentlig sterkere gran- og furuskog etter dette.

– Vi ser at der det er drevet god ungskogpleie er det mindre skader, sier Roen.

Granbarkbille

Stor granbarkbille (Ips typographus) er en bille som tilhører gruppen barkbiller (Scolytinae).

De lever under barken på døende eller døde trær, og er en vanlig art i granskog.

Kan opptre i så store mengder at de kan angripe og drepe levende trær.

Har masseutbrudd enkelte år.

I tilfeller der mange trær har blitt felt av vind eller mennesker og ikke blitt ryddet, kan de formere seg og bli til et skadedyr.

Fra 1976 til 1981 skjedde et slikt masseutbrudd i Norden, og dette ble kommentert i Øystein Sundes vise «Barkebille Boogie».

Dette støtter regionsjef Jon Braastad i Mjøsen skog vest, som omfatter skogeiere i Gjøvik og på Toten.

– Vi ser at de som har drevet med aktiv ungskogpleie her igjen for dette nå, sier han.

Han anbefaler også sine skogeiere å ta en befaring for å få en oversikt over skadene.

– Vi vet ikke hvor omfattende skadene er, men vi er bekymret for at det er mer enn mer vanlige vintre, sier han.

Rydde unna

De fleste som ferdes langs veiene i Vestoppland har sett at det er spesielt mange løvtrær som er knekt eller fortsatt står bøyd under tung snø. En kan også se toppbrekk på gran og furu langs veiene, og det kan gi et bilde av skadeomfanget.

– Skogen er mer sårbar i kantene, vi håper det ser bedre ut når vi kommer oss inn i skogene, sier Braastad.

Når skogeierne har skaffet seg en oversikt må det vurderes hva som skal hentes ut av døde eller døende trær.

– En bør vurdere å rydde unna, men det er dyrere å ta ut enkelttrær enn å hogge et stort område. Noen med store skader bør også vurdere å legge om planene for hvor en skal ta ut skog denne sommeren, sier Roen.

Han mener noen skogeiere kanskje kan samarbeide for å ta ut skadde trær på flere eiendommer i samme operasjon.