Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer
21. juni 2018
«For skognæringa vil et økt vern bety redusert aktivitet og færre arbeidsplasser knyttet til næringa»
21. juni 2018

Tolv nye ulveskader i dag: Jakta pågår med uforminsket styrke

(Østlendingen) Det bekrefter Fylkesmannen i Hedmark og Statens naturoppsyn overfor Østlendingen tirsdag kveld.

– Hvis vi ser bort fra skadene som er registrert i dag, er det snakk om 79 dokumenterte tilfeller av sau skadet av ulv. Skadefellingstillatelsen som er gitt gjelder fram til og med torsdag i neste uke og for inntil to ulver, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, Linda Nordås.

Rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn bekrefter at det så langt i dag er registrert tolv nye skader forårsaket av ulv.

– Det er ingen tvil om at det er ulven som står bak. Det blir stadig funnet nye skadde dyr. Antallet stiger, men så langt i dag er det funnet tolv dokumenterte skadetilfeller, sier han.

De skadde sauene er funnet i områdene Gammeldalen i Tynset og øst i Tolga.

– Det er trolig den samme ulven som har vært på ferde i begge disse områdene, sier Brendryen.

Det pågår fortsatt fellingsforsøk i begge områdene. Med uforminsket styrke.

– Slik situasjonen er nå ser det ut til at dette bare fortsetter. Det er bare å drive på, sier Brendryen.

Skadefellingstillatelsen som nå gjelder har blitt utvidet for fjerde gang.

Det aktuelle området ulv kan tas ut innenfor er avgrenset til:

Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommuner øst for Glomma.

Engerdal kommune vest for fylkesveg 26 og nord for fylkesveg 217.

Rendalen kommune nord for fylkesveg 217, øst fylkesveg 30 og nord for fylkesveg 664.

Fra Hanestad følger fellingsområdet Glomma opp til kommunegrensen mellom Alvdal og Rendalen.

Fellingstillatelsen gjelder som nevnt for inntil to ulver og har en økonomisk ramme på inntil 400.000 kroner.