12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp
21. januar 2020
Statistikk for Skogavvirkning for salg
22. januar 2020

Tømmerprisene justeres ned

TILBUD OG ETTERSPØRSEL: Etterspørselen etter trelast er god, men lagrene er for tiden fulle og alle tømmeraktørene har redusert prisene til skogeier.