Klima- og skoginitiativet 10 år: Har norsk regnskogbistand gitt resultater?
27. juni 2018
Norge gir 145 millioner kroner til nytt prosjekt mot ulovlig avskoging
27. juni 2018

Toppmøte om skog i Sverige

Den boreale barskogssone strekker seg rundt hele den nordlige halvkule mellom 45-70˚N. I nord går barskogen over i treløs tundra, i syd over i blandingsskog. De boreale skogene utgjør omtrent 30 prosent av verdens skogsområder.

I sitt innlegg la landbruks- og matminister Dale vekt på det store potensialet som ligger i skogen og betydningen av en god forvaltning av denne fornybare ressursen.

– Vi har gode muligheter for å øke avvirkningen i Norge og i flere av de boreale landene, men vi må også plante etter hogst. Vi ser en voksende bioøkonomi verden rundt. Her kan de boreale landene ta en ledende rolle. I Norge ser vi nye muligheter i store og moderne bygg i tre. Dette markedet er i en startfase og har et stort potensiale, sa Jon Georg Dale.

Tilstede på toppmøtet var også ministre og representanter fra skogmyndighetene i Canada, Finland, Island, Russland, Sverige og USA.