Midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 er fastsatt
9. juni 2020
Kvantesprang i skogbrannovervåkinga
10. juni 2020

Transport av flis flyttet fra vei til bane

– Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi er svært glade for at vi nå har fått til en overgang fra vei til bane for denne transporten.

Det er miljømessig mer bærekraftig med gods på bane og i tillegg mer kostnadseffektivt, sier Jørn Nørstelien, administrerende direktør i Gausdal Bruvoll.

 

1650 vogntog færre på E6 gjennom Oslo

 

Treindustribedriften Gausdal Bruvoll i Oppland lager byggematerialer i tre. Flis er sidestrøm i produksjonen og blir fraktet til Norske Skog Saugbrugs i Halden der det blir til ulike typer magasinpapir.

 

Nye vogner med elektriske lokomotiver erstatter vogntogene.

 

Overgangen fra vei til bane har kommet i stand i godt samarbeid mellom kunde og leverandører. Skinnegangen har vært på plass, men det har vært nødvendig med tilpasninger for å gjøre lasting og lossing mulig. Første flislass gikk denne uka.

 

– Vi har anskaffet nye vogner og det kjøres med elektriske lokomotiver. Her skal det gå transport på ukentlig basis og vi sparer 1650 vogntog i året. Dette er lastebiler som ellers ville kjørt E6 gjennom Oslo sentrum, og som nå flyttes over på bane. Det gir miljøgevinster, sier administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs Kjell Arve Kure.

 

– Helt avgjørende med gode transportløsninger

 

Da det fraktes store volum er effektiv transport viktig, også med tanke på å utvikle norsk konkurransekraft.

 

– For norsk treindustri er det helt avgjørende med gode transportløsninger, i tillegg trenger vi bærekraftige løsninger skal vi nå klima- og miljømål. Dette er noe vi som bransje jobber mye med, og mer gods fra vei til bane er et viktig tiltak i Nasjonal Transportplan. At man nå har fått til en løsning med bruk av tog på denne strekningen er veldig bra, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, som organiserer norske treindustribedrifter.