Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030
7. februar 2018
Vedsentralen gikk tom for bjørkeved i desember. Nå må de selge augustveden
8. februar 2018

Treindustrien 1/2018

Treindustrien 1/2018 er på vei ut til abonnentene. Her ser du hva du kan lese om:

Leder: Prat, praksis og bioøkonomi

«I Jeløy-plattformen snakker partiene bak den ferske regjeringen vakkert om skog og bioøkonomi. Kan vi stole på at det blir mer enn prat?»

Les lederartikkelen her

Tre fra trinn én

En fersk veileder skal lære byggenæringen mer om tre. Ikke minst skal den sørge for at tankene om tre ikke dukker opp først når planleggingen er godt i gang.

Berget bruket med egen oppnnelse

Eksport reddet det tradisjonelle sagbruket. Danske Hvalsø Savværk fant opp sin egen prosess for å gjøre bøk hvit og få bedre betalt for den.

Brennhett massivtremarked

Massivtre er ikke lenger bare for spesielt interesserte. – Vi har passert krysningspunktet, sier salgssjef Alexander Lien i Nordisk Massivtre.

Et halvt år etter at massivtrefabrikken åpnet på Kongsvinger, er han optimist. – Markedet for massivtre er så brennhett som det aldri har vært før. Alt tyder på at dette bare skal fortsette, sier Lien.

Tjener mye, investerer lite

Stor aktivitet og høy produksjon, men lite investeringer. Söderhamn-sjef Finn Martinsen stusser over at skursiden i industrien ikke oppgraderer maskiner og styresystemer i større grad.

Høvleriene handler igjen

De ser positive trender i bransjen. – Investeringsviljen øker, sier daglig leder Kaj T. Grinde i Woodtech.

Superoptimist fra Moelven

Framtida er lys, men trelast må gjøres mer attraktivt. Moelvendirektør Lars Thorsrud er optimist og mener slett ikke at toppen er nådd.

Investerer ti milliarder i biozin

Bergene Holm planlegger å investere ti milliarder kroner i fem biozin-fabrikker.

Raskere vekst i hele verden

Sju år på rad har den globale treproduksjonen økt. Det er bioenergi og nye fabrikker i Øst- Europa som først og fremst sørger for veksten.

FASTE SIDER:

Aktuelt

Bransjenytt

Produktnyheter

Bransjeguiden

Magasinet Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff seks ganger i året. Bladets oppgave er å informere hele den trebearbeidende industrien samt omsetningsleddene, om hva som foregår innenfor områdene produksjon, teknikk, økonomi, design, markedsføring og bransjepolitiske spørsmål.