Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker
23. november 2017
Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog
23. november 2017

Treindustrien jubler for at maskinskatten fjernes

– Det er svært gledelig at det er gjennomslag for å fjerne maskinskatten. Dette øker konkurransekraften til norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har kommet til enighet om Statsbudsjettet og fjerner skatt på maskiner og installasjoner.

– Dette er et viktig gjennomslag for norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

– Vi vil gi honnør til Regjeringen. Dette betyr mye for norsk industri, og ikke minst for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene.

Bedriftene i Treindustrien er avhengige av gode rammebetingelser for å kunne konkurrere i et internasjonalt marked. Når eiendomsskattbyrden nå vil bli betydelig redusert gir det økt konkurransekraft for norsk industri, skriver Treindustrien.

– Det betyr svært mye for mulighetene til å investere i en tid der etterspørselen etter bygg i tre aldri har vært større, sier Finstad.