Røkke og Oceanwood vil kjøpe Norske Skogs fabrikker
23. november 2017
Uløste gjeldsforhandlinger bremser Norske Skog
23. november 2017

Treindustrien jubler for at maskinskatten fjernes

Høyre, Frp, Venstre og KrF har kommet til enighet om Statsbudsjettet og fjerner skatt på maskiner og installasjoner.

– Dette er et viktig gjennomslag for norsk treindustri, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i en pressemelding.

– Vi vil gi honnør til Regjeringen. Dette betyr mye for norsk industri, og ikke minst for arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene.

Bedriftene i Treindustrien er avhengige av gode rammebetingelser for å kunne konkurrere i et internasjonalt marked. Når eiendomsskattbyrden nå vil bli betydelig redusert gir det økt konkurransekraft for norsk industri, skriver Treindustrien.

– Det betyr svært mye for mulighetene til å investere i en tid der etterspørselen etter bygg i tre aldri har vært større, sier Finstad.