Over 30 rein og sau drept. Jegere klare til å jakte ulv
23. oktober 2018
Handlingsplan mot villsvin
24. oktober 2018

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere

Militærøvelsen Trident Juncture er i gang. En så stor militærøvelse kan medføre skader på eiendom. Skogsveier, gjerder osv.
I tilfeller der man ønsker å be om erstatning har Forsvaret opprettet en egen skadetelefon.
https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning

skadetelefon: 40 03 85 26
e-post: mbo@mil.no

Øvelsen vil foregå i store deler av Norge, men i hovedsak Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.