Ønsker seg flere norske juletrær til jul
12. november 2019
NORTØMMER arrangerer PEFC kurs
13. november 2019

Trønderske tre skal løse miljøutfordringer

Skognæringa i Midt- Norge får seks millioner kroner årlig i fem år framover fra regjeringa. Målet er å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.

STEINKJER: Det er skognæringsklyngen Arena Skog i Trøndelag, som nå skifter navn til The Woodworks! Cluster, som er tildelt pengene som en av i alt nye åtte næringsklynger i Norge.

The Woodworks! Cluster er den eneste klyngen innen skog- og trenæringen som er med i regjeringens satsing.

– Vi har en rekke utviklingsprosjekter på gang, og vi ser for oss en firedobling av dagens omsetning, fra ni milliarder kroner i trøndersk skog- og trenæring innen 2030. Statusen vi nå har fått som Arena Pro vil gi næringa et ekstra løft, samtidig som den vil støtte opp under den offensive utviklingen som allerede er på gang, sier klyngeleder Kjersti Kinderås, og legger til at trøndersk skognæring er innstilt på å ta en ledende rolle innen bioøkonomien.

Arena Pro er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge

Norske Skog investerer i nytt energianlegg

Styret i Norske Skog AS har besluttet å investere 700 millioner kroner i et nytt energianlegg.

Store muligheter

– Midlene vi nå er tildelt gir oss virkelig muligheter til å ta det neste steget for å utvikle klynga. Vi kan koble oss tettere opp mot markedet, gjennom at flere bedrifter, kunder og leverandører blir med i tillegg til de 47 medlemmene vi allerede har, sier Kinderås.

– Hva betyr dette konkret i form av nye satsinger i skognæringa?

– Vi har tre stikkord for det; trefiber, bygg og skogressurser. Vi skal utvikle nye produkter, gå i bresjen for bygg i tre og skaffe industrien lokalt virke, sier Kinderås, og nevner bruk av trefiber for å erstatte fossil plast og som tilsetting i fiskefor som to aktuelle produkter som de jobber mot.

– Rundt oss ser vi at etterspørselen etter bærekraftige materialer er økende. Tre og trefiber er en løsning på klimautfordringene og vi skal jobbe med nye produkter i forhold til det, sier Kinderås.

Fylkeskommunen bevilger ekstra penger til hogstopplæring ved Mære landbruksskole.

Elevene skal ut i skogen

Ekstrapenger fra fylket gir elevene ved Mære landbruksskole praktisk opplæring i bruk av hogstmaskiner. Det får Christoffer Smevik Slapgård (16) til å glede seg til neste skoleår.

– Betydelig vekst

I årene som kommer ventes det en betydelig vekst i norsk laksenæring. Andelen importerte fôrråvarer øker, samtidig som fiskemel- og olje er begrensede ressurser. Og soya og hvete benyttes i økende grad i produksjonen i konkurranse med annen matproduksjon.

Det er dette skognæringa skal se nærmere på.

For gjærproteiner, som er fôringredienser kan ifølge prosjektleder for fiber i The Woodworks!, Lars Johansson produseres av tre fra Trønderske skoger.

– Markedet for dyre- og fiskefôr er sterkt økende. Med innblanding av 10 prosent vil den norske etterspørselen etter trebaserte proteiner til fiskefôr i dag være rundt 140.000 tonn. Dette er økende til 380.000 tonn i 2050, sier Johansson, og legger til at den Midt-Norske skogklyngen har til hensikt å løse de store utfordringene i Norge.

I tillegg til fiskefôr, handler det om plast, som er en stor samfunnsutfordring i dag.

– Nye produkter med trefiber som kan erstatte fossil plast vil være en del av denne løsningen. I Woodworks! vil vi utvikle nye termoformede produkter av trefiber, som kan erstatte engangsemballasje av plast og aluminium til oppbevaring av trøndersk laks og kjøtt, eller frukt og grønt, sier Johansson.

– Utrolig stolte

Styreleder i Arena Skog, Knut Dreier sier at de er utrolig stolte over den anerkjennelsen de har fått fra myndighetene, når de nå tar steget opp til å få betegnelsen Arena Pro.

– Det er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst et vesentlig bidrag til å løse klimakrisa, sier Dreier.