Utlyser inntil 64 mill kroner til tømmerkaier i 2018
21. februar 2018
Seks grønne byggeprosjekter
21. februar 2018

Ulv stoppet veksten i beitebruk

«Det skyldes at det sommeren 2017 ikke ble sluppet tilnærmet 6000 sau fra Gran sauebeitelag og 3000 sau fra Kolbu sauebeitelag/Østre Toten på utmarksbeite grunnet ulv i beiteområdet. Uten disse hendelsene ville det fortsatt vært vekst i sauetallet sluppet på utmarksbeite i Oppland», skriver Fylkesmannen i Oppland i en nyhetsmelding.

Lillehammer økte mest

Tilbakegangen på Hadeland var på hele 38 prosent; fra 15.476 sauer og lam i 2016 til 9661 i fjor. I Gjøvik-regionen var den på 5 prosent; fra 46.811 til 44.422 dyr.

I region Nord-Gudbrandsdal ble det sluppet like mange begge årene: Om lag 65.400. I de øvrige var det økning. Størst var den i Lillehammer-regionen, med 14 prosent. Nærmere bestemt fra 33.390 dyr i 2016 til 37.917 i fjor.

Samme antall bønder

Totalt i fylket slapp sauebøndene 251.741 dyr på utmarksbeite i fjor, mot 255.218 året før. En netto nedgang på én prosent.

Antallet saueprodusenter er ganske stabilt: 1124 i 2016, 1121 i fjor. Fylkesmannen gjør også et poeng av at jobber godt i lag.

«Sauenæringa i Oppland er godt organisert, og over 90 % av alle saueprodusenter er medlem av et beitelag/fellesbeite. Her er det mye samarbeid i løpet av beitesesongen med slipp, sank, tilsyn av dyr, bygging og vedlikehold av kveer og gjerder», heter det i nyhetsmeldingen.

130 beiteområder

Det finnes 88 beitelag i fylket, mange svært store, og lagene er delt inn i 130 beiteområder.

60 lag har både sauer og storfe, 20 lag kun sau og 8 lag har kun storfe.

Gjennomsnittsbesetningen med sauer er størst i Midt- Gudbrandsdal med 256 dyr, og minst i Valdres med 205. Snittbesetningen i fylket som helhet slipper 225 søyer og lam på utmarksbeite.