Faglig forvaltning av jakt med hund
13. september 2019
Därför blev avverkningsanmälningar på nätet kontroversiellt
13. september 2019

Ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september

Naturbruksalliansen inviterer til ulveseminar på Norsk Skogmuseum 19. september kl. 18.00 - 20.30. Temaet er "Mulighetene for utmarksbasert næring og aktivitet i ulvesonen."

Publisert

Ulevebestanden er i vekst i Norge. Dette skaper store utfordringer for alle som ønsker å utnytte utmarke enten som næring eller til fritidsaktiviteter.

Statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og matdepartementet kommer, og vil blant annet fortelle om hvordan departementet vil følge opp handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser. Flere politiske parti er invitert til å komme med synspunkter i debatten.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge. Alliansen jobber for at politikk og forvaltning skal vise respekt for de enkeltmennesker og lokalsamfunn som mister livskvalitet, næringsgrunnlag og rettigheter til samfunnets ønske om at utvalgte områder av landet tar belastningen. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Seminaret er åpent for alle og gratis. Begrenset antall plasser.