Omfang og årsak til avskoging i Norge
17. januar 2018
NORSKOG Ung samling
18. januar 2018

Ulvevennen Ola Elvestuen må forsvare ulvejakt i retten

– Det Regjeringen gjør, er utvilsomt å utfordre loven, og jeg har vanskelig for å se at dette vedtaket kan bli stående etter behandling i domstolen, sa Venstres nestleder Ola Elvestuen 1. desember i fjor.

Da hadde Vidar Helgesen akkurat tillatt skyting av to hele ulveflokker innenfor ulvesonen.

Bakgrunn: Helgesen tillater felling av to hele ulveflokker. Nå blir det ulvehyl

En av de første oppgavene Ola Elvestuen får som klima- og miljøminister, er å forsvare Regjeringens ulvepolitikk i retten – en politikk Elvestuen har vært en av de sterkeste motstanderne av.

WWF har trukket Klima- og miljødepartementet for retten fordi de mener

Regjeringens ulvepolitikk strider mot Naturmangfoldsloven. Det har Elvestuen tidligere langt på vei sagt seg enig i.

Viktig avklaring

– Hvordan blir det å forsvare en politikk i retten du selv har sagt tviler på at står seg juridisk?

– Fordi det er så mye konflikt, er det viktig at vi får en rettsavklaring for å komme videre i rovdyrpolitikken vi har. Vi trenger en avklaring på den motsetningen det antas å være mellom det som er vedtatt på Stortinget og det som ligger lovverket, sier Elvestuen til Aftenposten.

Stortingsflertallet har vedtatt et mål om at man skal ha 4–6 ynglinger av ulv i Norge i året, og mener det må være rom for å skyte ulv når dette målet er nådd.

WWF mener dette strider mot Norges internasjonale forpliktelser og mot Naturmangfoldsloven, som slår fast at Norge skal sikre en levedyktig ulvebestand. Ulven har status som kritisk truet i Norge.

Det er ennå ikke satt noen dato for rettssaken, men det er ventet at den skal opp i Oslo tingrett før påske.

Ny regjering: En har vært fotomodell, en har drevet bensinstasjon og en har jobbet som advokat. I dag får de plass rundt Kongens bord.

– Statsråden skal ta beslutningen

Selv om Venstre stemte mot, har rovdyrforliket på Stortinget ligget til grunn i forhandlingene om ny regjeringsplattform.

Elvestuen understreker at det i plattformen slås fast at Naturmangfoldsloven ligger fast, og at man skal sikre «levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn».

– Rettssaken blir en viktig avklaring. Så får vi ta en beslutning om hva vi gjør videre når det er klart, sier Elvestuen.

– Blir det like omfattende ulvejakt neste vinter når du bestemmer?

– Jeg tror jeg skal la prosessene gå sin gang, og så skal statsråden ta beslutningen når de er gått. Jeg tror alle forstår at her vil det være avveininger fremover når den nye regjeringen skal legge sin politikk, sier han.

16 ulv skutt under Jeløy-forhandlingene

Elvestuens motpart i retten, miljøpolitisk rådgiver Ingrid Lomelde, er fornøyd med valget av ny klima- og miljøminister.

– Venstre har vært klare på at vi må ha en bedre forvaltning av ulv i Norge, og vi håper at vi med en ny minister i departementet vil få en mindre omfattende jakt i fremtiden, sier hun.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tror konfliktnivået rundt rovdyrpolitikken vil gå opp med Elvestuen i statsrådsstolen.

– Hvis man skal ta på alvor det Elvestuen tidligere har sagt i Stortinget, vil det tas mindre lokale hensyn, altså at ulven skal ha forrang. Elvestuen var den tydeligste talsperson i fjor for at det må være et mål å ha mer ulv, sier Vedum til NTB.

Jakten i ulvesonen startet 2. januar, samme dagen som Høyre, Venstre og Frp startet forhandlingene på Jeløy.

Siden det har alle de 16 ulvene som kunne tas ut i Osdals- og Julussarevirene innenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus blitt skutt, før retten rakk å ta stilling til om vedtakene var i strid med loven.

– Det er ikke annet enn tragisk at vi mens de har laget en ny og grønnere regjeringsplattform, har vi mistet to store ulveflokker, sier Lomelde.

Kjøpte symbolsk avskjedsgave

Aftenposten møter den påtroppende klima- og miljøministeren i en butikk i nærheten av Stortinget, der han brukte noe av ventetiden før han presenteres på Slottsplassen til å kjøpe gave til sin forgjenger Vidar Helgesen.

Valget falt på en isbjørn.

– Jeg synes han har vært god i klimapolitikken, også med det internasjonale arbeidet med oppfølgingen av Paris-avtalen. Den understreker også betydningen av det vi gjør her, og den internasjonale effekten av det, sier Elvestuen.

– Hva gleder du deg mest til å ta tak i som klima- og miljøminister?

– Det er klimapolitikken. Vi har stått bak veldig mange vedtak på Stortinget den siste fireårsperioden som skal følges opp, som energimeldingen, nasjonal transportplan, satsingen på nullutslipp, og å få på plass en enighet med EU om klimaarbeidet. Jeg vil også følge opp det viktige arbeidet vi egentlig bare har begynt på mot plastforsøplingen av havene som er et kjempestort internasjonalt problem, sier han.