Ungdom søkjer seg til landbruket
16. mars 2018
Ulv skutt i Ringsaker i kveld
19. mars 2018

Uttalelse: Kortreist, smart og klimanøytralt

Tre er en fornybar naturressurs og bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten. I dag er tilveksten i de norske skogene større enn hogsten og norske skoger drives etter prinsipper som gjelder for bærekraftig skogsdrift. Treindustri er en ren og ressurseffektiv industri og utnytter treråvarene fullt ut.