Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør
20. mars 2018
Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold
21. mars 2018

Utvider sertifiseringstilbudet

Treteknisk har utvidet sertifiseringstilbudet til også å omfatte FSC sporbarhetssertifisering.

Merkeordningen FSC (Forest Stewardship Council) stiller strenge krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkning/urbefolkning.

– Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr nå FSC sporbarhetssertifisering for treindustribedrifter i Norge. FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter, skriver Treteknisk i en pressemelding.

Forest Stewardship Council eier merkeordningen. Dette er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.

– De anerkjente sertifiseringsordninger for tre- og papirbaserte produkter, FSC og PEFC stiller krav til ansvarlig og langsiktig skogforvaltning og sporbarhet fra skog til forbruker. Sporbarhet er nødvendig for byggeprosjekter som miljøsertifiseres, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.