Distriktsårsmøter i NORSKOG
24. mars 2019
Årsmøte i NORSKOG
25. mars 2019

Valgt inn i Sp-toppen: – Vi kan skape 20 milliarder og 25.000 nye jobber i Innlandet. Men det virker som rikspolitikerne har mistet interessen

Nyvalgt sentralstyremedlem Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik etterlyste større ambisjoner og satsing på bioenergi på Sp-landsmøtet på Hamar lørdag.

DEL – Vi i Innlandet kan skape 20 millioner i nye inntekter og 25 000 nye arbeidsplasser. Men det virker som om rikspolitikerne har mistet interessen.

Bjørnstad ble klappet inn i sentralstyret i Senterpartiet lørdag ettermiddag – etter at Trygve Slagsvold Vedum hadde blitt gjenvalgt som partileder.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les også

Sp-topp i Gjøvik åpner for folkeavstemning om fylkessammenslåingen i Innlandet i 2021

Grønne arbeidsplasser

Den 34-årige økonomen og fylkestingspolitikeren fra Gjøvik flesket ekstra hardt til mot regjeringen:

– Skal Norge lykkes på bioøkonomi, må vi få større engasjement. Vi må få en regjering som gjør mer.

Bjørnstad pekte på at Innlandet er som skapt for å bli det nye Oljelandet, – Vi skal gå til vind og biomasse. Vi skal skape ny grønn energi og nye grønne arbeidsplasser. Vi i Innlandet har alltid levd av bioøkonomi. Vi er landets fremste på det og alt vi kan lage av olje kan vi også lage av tre, sa Bjørnstad.

Hun viste til at Innlandet har både forskning og ambisjoner.

– Men da må stat og fylke klare å etablere et langsiktig samarbeid. Vi må lage verdens beste bioøkonomiske klynge. Vi må få en nasjonal handlingsplan, og få strategi opp av skuffen og inn i praktisk handling.

Advarte mot oljekutt

– Det finske statsbudsjettet er per innbygger på 39 prosent av det norske. Det sier noe om hvor store kutt det norske samfunnet må gjennomføre hvis oljeinntektene tas ut av likningen, sa nestleder Ola Borten Moe da han innledet på Senterpartiets landsmøte lørdag formiddag.

Han har ledet utvalget bak rapporten «Norsk verdiskaping på norske ressurser» og tok et oppgjør med dem som mener vi uten videre har råd til å avvikle olje- og gassproduksjonen.

– Petroleumsvirksomheten skaper for store inntekter til at vi har råd til å legge den ned nå, mener den tidligere olje- og energiministeren og medeieren i oljeselskapet Okea.

Les også

Sp vil sende utenlandske vognfører på glattkjøringskurs

– Dårlig sykehusøkonomi fører til økte kostnader for kommunene

– Flere og flere oppgaver legges fra sykehusene og til kommunene, sa Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land under resolusjonsdebatten på Sp-landsmøtet lørdag.

Dokken sa han var glad for at helseministeren har fattet vedtak om å bygge nytt sykehus i Inlandet.

– Men jeg er bekymret for den daglige driften og blandingen mellom drift og investering.

Han uttrykte uro over at sykehusent ikke når sine økonomiske driftsmål. For de nye oppgavene som overføres kommunene gir også økte kostnader.

Klima-opprør

Skogbruksforkjemperen og partiveteran Per Olaf Lundteigen var den som klarest advarte mot for oljevennlig Sp-politikk.

Lundteigen mener at Norge må redusere bruken av fossilt drivstoff og gjøre grønne næringer mer lønnsomme.

– Ved for eksempel å oppmuntre til mer skogbruk, vil skogen kunne absorbere mer CO₂, poengterte han.

– Jeg elsker fotosyntesen, erklærte Oppland-delegat Marit Hougsrud. Planter tar opp CO₂, vann og sollys i fotosyntesen, og avgir oksygen som avfallsprodukt.

– For å gi fotosyntesen optimale forhold kan vi ikke frede skogen, men drive aktivt. Vi må hogge skog og sørge for foryngelse, sa hun.

Sp-landsmøtet skal i helgen ta stilling til en egen klimaresolusjon. Sentralt står et krav om en mer aktiv skogpolitikk – mer hogst, skogplanting og mer trefordeling.

Les også

Hva er det som gjør at Sp opplever en slik framgang nå?

Støttet pelsdyrbøndene

Landsmøtet til Senterpartiet tok for øvrig en liten pause i debatten lørdag for å applaudere og erklære støtte til pelsdyrbøndene som går til sak mot staten.

Senterpartiet kommer trolig til å vedta å jobbe for å omgjøre regjeringens beslutning om å avvikle pelsdyrnæringen i Norge. Det framgår også av rapporten «Norsk verdiskaping på norske ressurser».

Regjeringen fastslår i Granavolden-plattformen at den «vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen», og vil ha forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter fram til årsskiftet 2024/2025.

– Med ett pennestrøk er livsgrunnlaget og livsverket til noen hundre norske familier revet bort. De sitter igjen med regningen og gjelden. Dette er en uhørt politisk hestehandel og en av de største politiske skandalene i nyere tid, sa Ola Borten Moe under sin innledning lørdag.

Ola Trygve Moe ble gjenvalgt som nestleder. Det samme ble annen nestleder Anne Beathe Tvinnerreim.