NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen
13. februar 2018
Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren
14. februar 2018

Vi trenger ikke meldeplikt: Vi opplever i stadig større grad at kulturlandskapet gror igjen, så at det hugges litt her og der er bare bra.

Dette er bevisstløst av kommunen, som ikke har noen plan for bevaring av grønne lunger og naturområder i boligområder, mener Gjermund Gjestvang (MDG).

Partiet foreslo i kommunestyret i fjor at det skulle innføres meldeplikt for hogst i Elverum, men ble nedstemt. Nå vil Gjestvang at partiet prøver igjen. «Unger i Elverum får ikke oppleve gammelskog med rikt artsmangfold. Det er veldig synd», sier Gjestvang.

Norge har et ryddig og rimelig strengt regelverk for skogbruket. Skogeierne har et tydelig forvaltningsansvar, regulert i skogbruksloven. Når det blir snakk om mindre hogstområder, slik som på Hanstad, kreves ingen søknad eller melding. Vi synes det høres ut som unødig byråkratisering å skulle pålegge meldeplikt på all skogtynning og småhogst.

Gjestvang argumenterer med at «alle må søke kommunen om de skal grave eller bygge», men også på dette området har reglene blitt mjuket opp de siste åra. Å gå motsatt veg når det gjelder småhogst vil kreve en forsterking av den kommunale administrasjonen.

Er det noe Norge har nok av, så er det skog. Og fra hogstområdet på Hanstad er det kun noen hundre meter opp til Svartholtet og millioner av trær. Vi opplever i stadig større grad at kulturlandskapet gror igjen, så at det hugges litt her og der er bare bra. For folks trivsel og humør i et nabolag er dessuten lys vel så viktig som gammel skog.