SB Skog vant storanbud hos Statskog
13. juni 2018
Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019
13. juni 2018

Viken Market tar over Vestskogs tømmereksport

Vestskog overlater alt eksportsalg til Viken AT Market fra 1. januar 2019.

Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport. Vestskog skal nyttiggjøre seg dette til det beste for skogeiere på Vestlandet, skriver de to selskapene i en pressemelding.

– Dette er spennende og utviklende for oss, mener daglig leder i Vestskog, Kjetil André Rødland.

40 prosent av tømmeromsetningen

Vestskog er den ledende aktøren i tømmeromsetning på Vestlandet. Vestskog tilbyr tjenester innenfor skogbruksplanlegging, hogst, tømmerkjøp, planting, ungskogpleie og utmark.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge, som til sammen representerer cirka 40 prosent av den årlige tømmeromsetningen i Norge.

Avgjørende for aktivitet

Eksport av tømmer er helt avgjørende for å opprettholde stabil aktivitet i skogbruket, heter det i pressemeldingen.

– Vi etablerer nå et tett samarbeid og det skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes.

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen, har vært sentral i arbeidet med å få på plass samarbeidsavtalen med Vestskog.

– Frem til oppstart av avtalen, er det viktig å få etablert gode kontaktpunkter og rutiner slik at vi får en god overgang, poengterer Rødland.