Biodrivstoffmål nådd flere år før tiden
22. desember 2017
Ulvejakt kan gjenopptas – rettsavgjørelse kommer over nyttår
22. desember 2017

– Viken nekter å selge oss nok tømmer

– Helt tragisk, mener Hellefoss-direktøren.

– Hellefoss har gamblet. Dette er spill for galleriet, svarer styrelederen i Viken Skog.

– Ingen begrunnelse

Hellefoss Papirfabrikk bruker 120.000 kubikkmeter tømmer i året i produksjonen. Nå vil Viken Skog bare selge dem halvparten – etter at forhandlingene som startet for en uke siden var over – før de hadde begynt.

Kun en kort beskjed

– Vi fikk beskjed fra Vikens folk om at styret deres hadde bestemt at vi ikke fikk kjøpe mer enn 60.000 kubikk tømmer av dem. Vi fikk ingen begrunnelse. Bare denne korte beskjeden.

– Dårlig behandling av en kunde som har vært lojal mot Viken Skog i mange tiår, sier direktør Roar Paulsrud til Eikerbladet.

Dermed må Hellefoss Papirfabrikk for første gang i bedriftens historie importere tømmer helt fra Estland. Alle de 60.000 kubikkmeterne som mangler, blir fraktet med båt til Norge og Hokksund fra det gamle østblokklandet.

Er sjokkert

– Viken Skog ville heller selge tømmer til svenske Sødra. Vi sitter her vantro og skjønner ikke noe. Vi har bydd en god pris, og dette har heller ikke noe med vår betalingsevne å gjøre. Vi er rett og slett sjokkert over det som har skjedd, sier Roar Paulsrud.

Negativt miljøregnskap

Han trekker fram miljøaspektet, og synes det er et stort paradoks at det skal fraktes store mengder med tømmer helt fra Estland – når skogbrukere på Eiker har levert tømmer til Hellefoss-fabrikken i årevis. Paulsen kaller dette er negativt miljøregnskap, og mener det er unødvendig av Viken å sette Hellefoss i en slik situasjon.

Ypperlig kortreist gran

– Vi har jo hatt alle våre leverandører av gran innenfor en radius av bare 50 kilometer fra fabrikken. Dette er gran som er av ypperste kvalitet i Norge, sier Paulsen.

– Hvilke følger får dette for Hellefoss Paper AS?

– Vi taper mellom 12 og 13 millioner på dette i 2018 – i form av økte transportkostnader. Samtidig er det et stort tankekors at vi aldri har hatt så fulle ordrebøker. Derfor hadde vi planer om å øke produksjonen – gjennom å innføre seks skift.

LES: Vil ha overnatting for tog – i et sandtak på Ryghkollen

Mister muligheten

I dag har vi fem skift, men ved å legge på ett skift, ville maskinene aldri stå stille. Nå går vi glipp av den muligheten, sier Roar Paulsrud.

Må følge markedspris

Olav Breivik er styreleder i Viken Skog.

– Hvilken kommentar har du til uttalelsene fra Hellefoss-direktøren?

– Dette er spill for galleriet fra hans side. Paulsrud visste godt om vårt syn på saken allerede i august. Men han har gamblet med situasjonen helt til tett opp mot julaften.

Har ikke fulgt med

– Hva mener du med det?

– Paulsrud har ikke fulgt god nok med på markedsutviklingen. Vi må følge markedspris. Vi kan ikke subsidiere Hellefoss, selv om vi i alle år har støttet hundre prosent opp om dem. Vi var beredt til å strekke oss denne gangen også, men ikke på den måten Paulsrud legger opp til. Vi må følge markedsprisen, gjentar Olav Breivik.

Hellefoss Paper AS

Har drevet papirproduksjon siden 1898.

Treforedling og papirproduksjon har lange tradisjoner langs Drammensvassdraget.

I 1898 fusjonerte Hellefos Træsliberi med Holmen Papirfabrikk, og ble til AS Holmen Hellefos, som senere endret navn til Borregaard Hellefos AS.

Fra 1. desember 2004 skiftet bedriften igjen navn – til Hellefoss AS.

Selskapet satset opprinnelig på produksjon av avispapir, og betjente kunder i inn- og utland.

I 1905 inngikk bedriften kontrakt med Daily Mail om levering av avispapir.

Dette førte til at mesteparten av produksjonen de nærmeste årene ble levert til England.

På 1970-tallet gjennomgikk treforedlingsbrnasjen i Norge en omfattende strukturrasjonalisering.

Den teknologiske utviklingen gjorde at man kunne prosusere papir av langt høyere kvalitet enn tidligere.

Hellefos AS valgte å gå inn et mer nisjepreget marked, med produksjon av treholdig bokpapir.

Nøkkeltall Hellefoss

Poster/år 2016 2015 2014 2013

Sum driftsinntekter245 631 000 187 494 000 176 019 000 81 882 000

Driftsresultat 18 429 000 11 014 000 13 302 000 -4 608 000

Resultat før skatt 14 740 000 6 624 000 8 813 000 -6 405 000

Årsresultat 11 046 000 4 825 000 6 426 000 -4 690 000

Egenkapitalandel i %2,50 % 5,20 % 11,40 % -19,00 %

Lønn daglig leder(e)506 000 0 0 0

KILDE: regnskapstall.no