Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten - Norskog
Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven
3. januar 2020
Moelven: Viken skog benytter forkjøpsretten, det gjør ikke AT skog
4. januar 2020

Viken Skog SA benytter seg av forkjøpsretten

Det har over lengre tid vært en uavklart eiersituasjon i Moelven Industrier ASA. Eidsiva vekst AS og Felleskjøpet Agri SA har i nesten 4 år ønsket å selge sin eierandel på 40 %. Før jul 2019 bidro Viken Skog sammen med Felleskjøpet og AT Skog til å få en bevegelse i prosessen. Partene gjorde en avtale med Eidsiva om at et selskap eid av partene, Skog Holdco AS, skulle kjøpe aksjene, vel vitende om at dette ville utløse forkjøpsrett.