Sterk økning i omsetningen av biodrivstoff
7. desember 2017
Svenske myndigheter starter jakt på Slettås-tispe i Stockholm
8. desember 2017

Viktig bioenergi från svensk skog

Skogsindustrin är viktig för Sverige och kanske ännu viktigare för Värmland med sina 20 000 privata skogsägare. Det är mycket som står på spel för våra gröna näringar när EU den här hösten fattar en rad viktiga beslut som påverkar förutsättningarna för det aktiva skogsbruket i Sverige. Den första frågan handlar om vilka regler som ska gälla när medlemsstaterna bokför utsläpp och upptag av koldioxid vid skogsbruk. Efter hårda förhandlingar lyckades vi behålla bestämmanderätten över skogsbruket i Sverige och undvika att helt skogen helt felaktigt framställs som en klimatbov. Men striden om skogen är inte avgjord för det. Nu vill de gröna och socialistiska partigrupperna i vilka S och MP ingår begränsa användningen av bioenergi. Det riskerar att gynna fossila bränslen och försämra Sveriges möjligheter att minska utsläppen.

I Europaparlamentet arbetar vi nu med en översyn av reglerna som ska främja användningen av förnybar energi och minska beroendet av fossila källor. Sverige ligger i framkant och med över 50 procent förnybart har vi mött EU:s mål flera år i förtid. Det beror till största del på tillgången till inhemska förnybar energi, främst bioenergi. Biobränslen står för nästan en tredjedel av vår totala energianvändning.

För svensk skogsindustri är det avgörande att vi har en gemensam marknad där skogsprodukter får säljas i EU. En stor del går på export och med gemensamma regler på EU:s inre marknad slipper skogsindustrin anpassa sig till 28 olika regelverk, i många fall i länder som helt saknar förståelse för skogsbrukets förutsättningar. Men det gäller att det blir rätt.

Därför är det högst problematiskt att Europas gröna vänster försöker hindra utvecklingen av många av våra viktigaste biobränslen. I miljöutskottet drev de igenom en begränsning av grödebaserade drivmedel med en utfasning till 2030. Detta riskerar att drabba några av de mest använda biodrivmedlena, som FAME, HVO och etanol. Men även förutsättningarna för de avancerade biodrivmedlena påverkades negativt. Bland annat stryks tallolja från listan över avancerade drivmedel. Detta är ett hårt slag mot den svenska biodrivmedelsindustrin, som är världsledande.

Att vänstern vill begränsa energi från skogen kanske inte kommer som en nyhet. Från start har den helt felaktigt utmålat den skogliga biomassan som en större klimatbov än bensin och diesel. Som tur lyckades den partigruppen jag tillhör i Europaparlamentet dock att stoppa de värsta dumheterna gällande skogen.

Jag röstade givetvis emot alla de här tokerierna. Ska vi klara våra långtgående klimatmål och minska våra utsläpp kan vi inte göra det bästa till det godas fiende. Tar vi bort alternativen till det fossila bränslet kan vi säga farväl till våra ambitiösa klimatmål.

Värmlands yta är till 75 procent täckt av skog. Att använda skogen för att för att ersätta fossila material och bränslen borde vara en självklar utveckling av det svenska hållbara skogsbruket som har praktiserats i generationer här och runt om i Sverige. För alla oss som bryr sig om detta och som ser nyttan av att använda biomassa för att hejda klimatförändringarna är det här såklart en besvikelse. Men det är inte kört än. I början av nästa år ska hela Europaparlamentet ta ställning till reglerna. Fram till dess behöver alla goda krafter mobilisera för att skogen även fortsatt ska betraktas som en del av lösningen, inte en del av problemet. Annars finns det bara en vinnare – och det är fossilindustrin.

Christofer Fjellner

Europaparlamentariker (M)