Stanser ulvejakt-forslag
2. april 2018
Vil ikke offentliggjøre rovdyrjegerne
4. april 2018

Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen

KLIMA: Mye av klimagassene kommer fra transport. Å senke prisen i bompengeringen mot Oslo kan gi klimavennlige biler en boost. Foto: Liv Seiff

Høyre i Oslo vil gjøre det mer attraktivt å velge klimavennlig tungtransport.