NiN-systemet er feil adresse for kritikken
4. desember 2019
Nytt stort næringsbygg med trematerialer åpnet
4. desember 2019

Vil teste ut ulike jaktformer på villsvin i Rakkestad

Flere millioner kroner er satt av for å bekjempe villsvinene. Metodene som skal brukes blir først testet ut i Rakkestad.

DEL Rakkestad kommune er nemlig sammen med Aremark valgt ut til å være prøvekaniner for et pilotprosjekt som starter neste år i regi Landbruksorganisasjonen. Dette tror skogbrukssjef i Rakkestad kommune, Knut Østby, er et skritt i riktig retning i kampen mot den stadig voksende villsvinstammen.

 

– Villsvinene har lenge oppholdt seg i våre nabokommuner Aremark og Halden. Nå har fronten beveget seg til sør i Rakkestad, sier han.

 

Det er satt av fire millioner kroner i landbruksoppgjøret i 2020-2021 til bekjempelse av villsvin.

 

Jakte med lys

 

Villsvin var tema da Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag inviterte til folkemøte i Askim forrige tirsdag. Østby var blant de nærmere 200 tilhørerne som rettet fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge, og han forteller at de i Rakkestad allerede har begynt arbeidet med grunneierorganisering. Dette er først steg før kommunen går i gang med pilotprosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvinet i Norge».

 

– Da skal det testes ut ulike tiltak, jaktformer og jaktpakker for å nevne noe, forteller Østby.

 

– Hva slags jaktformer er det snakk om?

 

– Villsvin er et nattdyr og de er ekstremt sky. Dette gjør dem til et vanskelig bytte. Å jakte med lys og åting er to jaktformer som det mest sannsynlig vil åpnes opp for, som ikke er lovlig i Norge per i dag, sier Østby, som legger til at dette er lov i Sverige.

 

I fjor ble det skutt rundt 300 villsvin i Østfold.

 

Frykter svinepest

 

I Norge er det i dag et sted mellom 1000-1500 villsvin. To tredjedeler av den bestanden må tas ut årlig for å hindre økt bestand, noe som viser at utfordringen er stor og at det haster å komme i gang med organsiert jakt om vi skal nå målet.

 

– Det er svinenæringen som er mest utsatt dersom villsvinbestanden øker, og jeg tenker da spesielt på trusselen om spredning av afrikansk svinepest, sier skogbrukssjefen.

 

Afrikansk svinepest er en svært alvorlig og smittsom dyresykdom, og de fleste dyr som smittes dør. Sykdommen er påvist i en rekke land i Europa, blant annet Polen, Litauen, Latvia og Litauen. I Sverige har bestanden av villsvin, som er smittespredere av pesten, eksplodert de siste årene. Det anslås at det lever 300.000 av arten i landet.

 

– I Sverige har villsvin blitt et stort problem, noe som blant annet skyldes foring. Grunneierne tjener penger på jakt og har derfor foret villsvinene, dette vil det komme et forbud på nå, sier Østby til Rakkestad Avis.

 

Villsvinbestanden koster svensk landbruk minst 1,1 milliarder kroner i året, noe som langt overgår jaktverdien.