Åpning for jakt på rype i høgfjellet
31. oktober 2019
Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?
31. oktober 2019

Villsvin-sugge observert på Rognes, sist observert i retning Singsås

DEL I helgen og mandag har jegere jaktet på villsvin i Trøndelag, nærmere bestemt i området Rognes i Gauldalen.Det er Adressa.no som omtaler saken.

DEL I helgen og mandag har jegere jaktet på villsvin i Trøndelag, nærmere bestemt i området Rognes i Gauldalen.Det er Adressa.no som omtaler saken.

Adressa skriver at jakten ble organisert etter at viltkamera fanget bilder av det som trolig er minst ei stor villsvin-sugge. Det siste bildet er fra Rognes i Midtre-Gauldal og ble tatt lørdag 26. oktober.

– Da jeg så det første gang, tenkte jeg: I all verden….. Det var jo et svin av noe slag, men vi fant fort ut at det måtte være villsvin, forteller Tor Morten Lundemo, til Adresseavisen.

I 2018 skriv forskning.no dette om Villsvin i Norge:

Villsvinet er på full fart inn i norsk natur igjen. Nesten 40 000 svin spredt på 70 000 kvadratkilometer kan bli resultatet dersom det ikke settes inn drastiske tiltak for å hindre at villsvin etablerer seg i Norge.

Det konkluderer forskere ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) etter å ha vurdert hvilke konsekvenser en økning i villsvinbestanden kan ha for miljø og helse.

Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. Det betyr at den er relativt ny i landet og ikke blir sett på som en naturlig del av miljøet vårt.

I dag har vi cirka 1000 villsvin, først og fremst i Østfold. De har spredt seg fra Sverige, hvor villsvin blir sett på som en del av den lokale faunaen.