Sveaskog presenterar flerdimensionellt värdeskapande
24. april 2018
Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til klima- og miljøministeren
25. april 2018

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr

WWF mener regjeringen bryter loven, og at jakta kan ha en smitteeffekt. Bondelaget mener WWF bare høyner konfliktnivået med rettssaken. Denne uka blir hele den norske ulveforvaltningen prøvd for retten.

Fire dager er satt av til saken mellom staten og WWF Norge. Domsavsigelsen kommer fredag. Bakteppet for saken, er at regjeringen i fjor høst ga grønt lys for felling av 42 ulver. 28 av ulvene i denne kvoten ble skutt i vinter.

WWF: – Bryter loven

WWF mener fellingen er et brudd både på Grunnloven, naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner.

– Vi har en naturmangfoldlov som sier at det skal ganske mye til for å ta ut ulv, som er en kritisk truet art. Det samme sier de internasjonale avtalene. Aldri har det blitt skutt så mye ulv som i de siste årene. Summen av vedtakene i rovvilt