Heier på Røkke
24. november 2017
Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.
24. november 2017

WWF, ulv, staten og Kongen

Av: Hans Bjerke , Strømmen

WWF er en miljøorganisasjon som får det meste av sine midler fra staten. I 2016 viser WWFs årsregnskap at av totalt 95 millioner kroner i forbruk av midler kom 62 millioner fra det offentlige. Pengene kom fra Norad, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet. 8,5 millioner kroner kom fra næringslivet.

WWF har langsiktig partnerskap med Statkraft. På hjemmesiden til Kongehuset kan vi lese: «Kong Harald er glad i naturopplevelser, som han kombinerer med jakt og fiske. Han er opptatt av miljøspørsmål og var i 20 år president i Verdens naturfond (WWF Norge).»

WWF har saksøkt staten og fått medhold i en dom i Oslo tingrett. Ulvejakta på 26 ulver utenfor ulvesona stanses midlertidig, og folk reagerer med vantro. Konsekvensen til våren kan bli langt verre forhold enn i år for næringsliv, lokalsamfunn og folk på bygda.

Årsaken til kjennelsen i Oslo tingrett er at staten i fellingstillatelsen ikke har klargjort at jakta ikke truer ulvebestandens overlevelse er, og at staten heller ikke sier om ulvebestanden er den norske eller den totale ulvebestanden i Skandinavia. Altså skal jurister langt fra distriktene fortelle hva som er rett.

Spørsmålet er om statens støtte til WWF skal fortsette slik den er, når de arbeider mot Stortingets vedtak. Kongen bør også klargjøre om han fortsatt er medlem av WWF og om han støtter WWF i ulvestriden. Et tredje spørsmål er om de fem millioner kronene fra Miljøverndepartementet til WWF benyttes til å oppnå politiske mål utenfor Stortingets kontroll, slik resultatet fra Oslo tingrett kan tyde på.