Først i mars vil det bli klart hvem som er Norske Skogs nye eiere
18. desember 2017
Set ny rekord i skogvern
18. desember 2017

ZERO: – Investeringsbeslutning viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer

– Dette viser at norsk biodrivstoffpolitikk fungerer, sier Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO.

– Dette er viktig teknologiutvikling og et godt eksempel på hvordan Norge bør bruke sin store kompetanse innen prosessindustri og utvikle viktige global teknologier, sier Holm.

-Biodrivstoff fra skog er en viktig klimaløsning for å redusere bruken av fossilt drivstoff i spesielt luftfart, skip og tungtransport. Det er gledelig at Statkraft og Södra går foran i det grønne skiftet i drivstoffproduksjon, sier Holm. – Sammen med elektrisitet og hydrogen muliggjør biodrivstoff en fossilfri transportsektor.