Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond
15. mars 2020
Krisepakke vedtatt i Stortinget
17. mars 2020

100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Tilskuddet er økt fra 1,20 kr per plante til 1,50 kr per plante.

– Norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små, sier statsminister Erna Solberg.

 

Regjeringen la frem den første krisepakken for to dager siden, og varslet allerede da at det ville komme flere tiltak om kort tid. Nå følger regjeringen opp med flere virkemidler.

 

– Mange bedrifter har nå liten eller ingen inntekt, men de har faste utgifter som de må betale. Det betyr at de veldig fort kan komme i en likviditetskrise. Tiltakene vi varsler i dag vil avhjelpe situasjonen. Sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering. Dette er avgjørende for å sikre at folk har en jobb å gå til etter krisen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

 

 

Statlig lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter

 

Regjeringen vil foreslå å etablere en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til utbruddet av koronavirus. Det foreslås i første omgang at ordningen får en garantiramme på 50 milliarder kroner, men regjeringen vil legge på mer dersom det blir behov for det.

 

Finansdepartementet er i dialog med banknæringen om hvordan ordningen bør utformes for å virke best mulig, herunder hvordan myndighetene skal forvalte den og følge opp at bankene bruker den i tråd med hensikten.

 

– Vi vil om kort tid komme tilbake med mer informasjon. Vi jobber med å få detaljene på plass, og vil legge frem en proposisjon for Stortinget så raskt som mulig, sier finansministeren.

 

 

Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

 

Regjeringen vil også foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond. Det vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, der de største bedriftene i all hovedsak låner penger.

 

Vi vil foreslå at fondet får en ramme på inntil 50 milliarder kroner, som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Dette er en ordning som vi har gode erfaringer med fra finanskrisen, sier finansministeren.

 

Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet, som er statens kapitalforvalter av Statens pensjonsfond Norge.

 

 

Kilde: www.regjeringen.no