Kan få dispens för kemisk bekämpning av barkborre
9. juli 2019
Merkelig røre av skogvernkritikk
11. juli 2019

Sommerløsning på Østfoldbanen på plass

Etter at arbeidene på Østfoldbanen begynte å sette kjepper i hjulene for tømmertransporten til Borregaard og Norske Skog i sommermånedene, tok NORSKOG og NORTØMMER initiativ til et møte mellom næringen og transportmyndighetene. Det gjør at årets «sommerløsning» nå fungerer fint. (Se link på Bane Nors hjemmeside). Men den er fortsatt dyr. 
 
Det var Benthe Løvenskiold i NORSKOG og Tommy Anderson i NORTØMMER som inviterte til det første møtet om transportutfordringen på Østfoldbanen som eskalerer under banearbeidene i ferien. Dette fant sted da alle kjente at skoen trykket, i juli i fjor. Med ytterligere økt virkesforbruk hos industrien i Østfold, er en god løsning blitt ytterligere viktig. – Det var naturlig for NORSKOG og NORTØMMER å ta dette initiativet, da utfordringen ble åpenbar, ettersom vi sitter midt i navet mellom transportkjøperne, togopertører og myndigheter. Vi er jo også ruteeier selv og opererer egne tog, så vi er kjent med denne typen problematikk. Vi møtte svær positiv forståelse for dette hos Jernbanedirektoratet der Sefrid Jakobsen fikk ballen til å rulle videre, forteller Anderson i NORTØMMER. Han er glad for å ha fått på plass en midlertidig løsning mens Follobanen bygges, men utfordringer med at svenskene også driver vedlikehold på jernbane på sommeren og at denne ekstraordinære transporten gjennom Sverige i seg selv er dyr, gjør at en løsning der Østre linje i Østfold kan tas i bruk i større grad i fremtiden, fortsatt er en prioritert oppgave.