Bærekraftig forvaltning av jord og skog
18. september 2019
Østmarka: – «Never change a winning team»
18. september 2019

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

Landbruks- og matdepartementet:

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

 

NORSKOG ser av høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) at det er ønske om å endre Klagenemndas møteordningsregler. Man ønsker primært en fulltallig og fysisk tilstedeværende nemd når sakene bahandles, for å sikre kvaliteten av vedtakene. Samtidig som fjernmøteteknologi åpner for nye løsninger.

NORSKOG er for det første opptatt av at fagkompetansen i nemnda ivaretas på alle møter. Det er derfor positivt at det kreves tilstedeværelse av alle medlemmer i alle møter som skal beslutte.

NORSKOG er imidlertid også opptatt av at møtene som er vedtatt gjennomføres som avtalt for å slippe utsettelser av saker. For våre medlemmer er det første prioritet å sørge for fortgang i sakene.

Derfor stiller vi oss positive til at medlemmer som ikke kan møte fysisk, eller som kan erstattes av stedfortreder innen 14 dager før, kan benytte seg av fjernmøte-teknologiske løsninger. Det er bedre at møtet blir gjennomført med moderne teknologi enn at det blir utsatt.

Vi syns derfor endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.

 

Se hele høringsnotatet her: Høringsnotat – § 20(920