Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen
30. november 2019
Jegerne frustrerte over stans i ulvejakta
2. desember 2019

INNSIKT – Marked nr 2-2019

«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Vil du abonnere på INNSIKT?

– Meld deg på vårt NYHETSBREV her – https://norskog.no

 
KORT FORTALT

Billeproblematikken preger fortsatt markedet. Det kan den fortsette å gjøre i noen år til. I Sør-Europa har forskerne jobbet frem en plan for forebygging og tiltak, som kan hjelpe. Foreløpig er Norge annerledeslandet, og er ikke nevneverdig rammet.

Som følge av de enorme skadene er markedet fortsatt i et visst fall. Og det forventes å vedvare en stund til.

 

På sagtømmersiden, ser man en økende tendens til færre og større sagbruk. Investeringene er kostbare, så man må konsentrere dem. For skogeierne vil nedleggelser føre til lengre transportavstander – som på Romerike.

 

Forskjellen på massevirkeprisen på svensk og norsk side synes å øke. Kvanta som synes store i Norge, kan fungere som marginalvirke på de store svenske anlegg­ene. Det skaper problemer for norsk industri, forteller Norske Skog om Norge som marginal-tømmermarked. – Og det kan bli avgjørende for nye investeringer her til lands.

 

Les hele nyhetsbrevet her