Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019
11. november 2019
Norske Skog er ny Holberg-favoritt
12. november 2019

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Rotråte - Foto Dan Aamlid NIBIO

Råtesoppen Rotkjuke (Heterobasidion parviporum) er en av granas aller verste fiender, og er et betydelig økonomisk problem for næringen. I et stort, fireårig prosjekt (Precision) skal forskere og skognæringen sammen utvikle metoder som kan begrense spredningen av soppen.

 

Mandag og tirsdag denne uken samles forskere og skogsentreprenørene i prosjektet for å diskutere erfaringer og avgjøre endelig metodikk for logging av råtedata fra hogstmaskiner.

 

Målet for prosjektet, som er gitt navnet Precision, er å utvikle et rammeverk for presisjonsskogbruk slik at en kan redusere råte i norsk skog og dermed forbedre ressursutnyttelsen, minimere tap og øke den økonomiske bærekraften til den norske skogsektoren. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og Skogtiltaksfondet, og varer fra 2018 og ut 2021.

 

Precision er sammensatt av aktører innen forskning og næring: Allskog skogeiere, At skog, Glommen Mjøsen skog, Gundersen & Løken AS, NMBU, NIBIO, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Terratec, Skogkurs og Viken Skog. I tillegg kommer flere internasjonale forskningspartnere.

 

 

Les mer om prosjektet her: https://www.nmbu.no/prosjekter/node/38805