Gjødsling av skog er lønnsom klimakamp
7. november 2019
Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus
7. november 2019

Generasjonsskifte og salg – kommunereformen har konsekvenser for tinglysning

For de som er midt inne i salg eller overdragelse og ønsker at skjøtet skal tinglyses før nyttår, må man merke seg at Statens Kartverk har innsnevringer i sin saksbehandling. Sett deg derfor inn i de fristene som Kartverket opererer med og ikke sats på at alt vil fungere slik det pleier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tekst:  Yngve Holth

 

For de som er midt inne i salg eller overdragelse og ønsker at skjøtet skal tinglyses før nyttår, må man merke seg at Statens Kartverk har innsnevringer i sin saksbehandling. Sett deg derfor inn i de fristene som Kartverket opererer med og ikke sats på at alt vil fungere slik det pleier. Orientering om dette finner du her:https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune–og-regionreformene/praktiske-konsekvenser-reformene/

 

Husk for øvrig på at i og med at det ikke er tinglysningsplikt i Norge, er det ikke avgjørende for f.eks. beskatningen om et skjøte tinglyses på desember eller januar. Med mindre det er noe helt spesielt, f.eks. at man er avhengig av offentlige godkjenninger av noe slag, er det det avtalte tidspunktet som vil gjelde. I og med at overdragelser f.eks. mellom mor og datter er konsesjonsfrie, kan man altså fritt bestemme at en overdragelse skjer 30. desember selv om skjøtet ikke tinglyses før lenge etterpå. Likevel er det selvsagt en fordel å ha mest mulig samsvar mellom hjemmelshaver og reell eier. Det offentlige vil alltid forholde seg til hjemmelshaver.

 

Men akkurat i år kan det være lurt å tenke litt ekstra over tinglysning dersom man ønsker å få noe tinglyst før nyttår.