– Etablering av villsvin i Norge er en stor risiko
21. november 2019
På lag med naturen
25. november 2019

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Green fir forest background, with evergreen pines of European woods

Les mer om saken på NIBIOs hjemmesider.