NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre
13. mars 2020
Kapitalbeskattet skogeier skal ha skattefordel på merverdiavgift som dekkes med skogfond
15. mars 2020

NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet

Adm.dir. Arne Rørå, NORSKOG

Tiltakene har gradvis strammet seg til etter hvert som vi har fått ny informasjon. Målet for dette har vært både å redusere smittefare for egne ansatte, våre medlemmer og forretningsforbindelser og ikke minst har vi sett det som viktig å ta samfunnsansvar. Norge står nå overfor en situasjon som vi ikke har vært i før, vi vet ikke hvilket omfang koronakrisen får, hvor langvarig den blir og hvilke konsekvenser den får. Vår oppgave nå er å unngå å bidra til smittespredning samtidig som vi klarer å opprettholde normal drift hos oss selv og våre forretningsforbindelser. Tiltakene er tilpasset forretningsvirksomheten og varierer derfor mellom NORSKOG og NORTØMMER.

 

Medlemsorganisasjonen:

 • Alle distriktsårsmøter er avlyst
 • NORSKOGs årsmøte den 23.04 er avlyst og utsatt inntil videre

 

NORSKOG:

 • Personer som har vært utenlands er satt i 14 dagers hjemmekarantene
 • Det er omfattende bruk av hjemmekontor
 • De som unntaksvis må på kontoret, skal unngå offentligkommunikasjon i rushtiden
 • Alle møter er flyttet fra fysiske møter til telefon eller digitale møterom

 

NORTØMMER:

 • Personer som har vært utenlands er satt i hjemmekarantene
 • Det er omfattende bruk av hjemmekontor
 • Fysiske møter holdes på et absolutt minimumsnivå og er i størst mulig grad flyttet over til digitale møterom
 • Det er laget beredskapsplaner for å sikre normal drift over tid med tanke på at flere ansatte kan bli syke samtidig
 • Det er laget en plan med tiltak og løsninger som fungerer selv om nøkkelpersoner skulle bli satt i karantene eller syke
 • Utviklingen i markedet følges nøye, det holdes god kontakt med kunder, leverandører og samarbeidspartnere

 

 

I tillegg til tiltakene over gjelder regler for god hygiene. Alle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet og myndighetene følges opp og implementeres fortløpende.

 

De underliggende driverne i trelast- og tremassemarkedene er i utgangspunktet gode, men vi erfarer nå at våre kunder i både inn- og utland begynner å få utfordringer med logistikken rundt leveranser av sine produkter. Det er mangel både på containere og lastebilkapasitet som følge av at varestrømmer endres eller stopper opp. Handelsstopp mellom Kina og Europa de siste uker forsterker dette.  Båttransporter går foreløpig som normalt, men trafikken på jernbane vil trolig reduseres de kommende ukene. Myndighetenes tiltak de siste dagene skjerper situasjonen ytterligere. Norsk industri har allerede høye tømmer- og ferdigvarelagere og tømmeraktørene har høye bilvegslager av tømmer. Vi vet at mye av arbeidskraften på norske byggeplasser er utenlands arbeidskraft, noe som kan få konsekvenser når grensene i Europa stenges. Alt dette kan føre til produksjonsbegrensninger, men ikke nødvendigvis. NORTØMMER gjør alt vi kan for å holde drifta i gang på normalt nivå. Samtidig må vi planlegge for at etterspørselen kan bli redusert med produksjonsbegrensninger som konsekvens. Vi holder tett kontakt med våre kunder for å følge utviklingen, og vil løpende orientere entreprenører og skogeiere om eventuelle tiltak.

Arne Rørå