NORSKOG på høring i Finanskomiteèn
23. mai 2017
Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping
9. juni 2017

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven.

Et flertall i komiteen vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og heve konsesjonsgrensen fra 25 til 35 dekar dyrket mark. Dette har NORSKOG arbeidet for gjennom årtier, og er svært fornøyd med at Stortinget forstår betydningen, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold.

Vi har i dag altfor mange passive eiere av skogeiendommer. Skal skogen bidra inn i det grønne skiftet slik som både vi, politikerne og ikke minst samfunnet ønsker, må disse eiendommene bli solgt til noen som ønsker å drive dem. Ved å fjerne priskontrollen, slik som et flertall nå har gått inn for, vil lysten til å selge øke betraktelig. Det er ingen automatikk i at prisen faktisk blir høyere, men da har man en visshet for at man har fått markedspris. En hel verdikjede fra stubbe til industri har bedt om dette i lengre tid. Det store spørsmålet er nå hvordan Venstre og KrF stiller seg til ytterligere liberalisering.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår i tillegg i innstillingen å innføre unntak for konsesjonsplikt for eiendommer under 3000 dekar og som er uten jordbruksareal. Det betyr at det blir konsesjonsfri omsetning av rene skogeiendommer som ikke er over 3000 dekar om det blir vedtatt.

– Vi forsøker å respondere på næringens ønsker, og samtidig sette en grense som gir et visst vern for de som frykter at den norske skogen skal bli kjøpt opp av store utenlandske eierinteresser, sier Morten Ørsal Johansen, landbrukspolitisk talsperson for FrP.

– Dette er et forslag som egentlig er skreddersydd for Venstre. Vi opplever at Venstre ønsker å legge til rette for en konkurransekraftig norsk skogindustri, og nå har de muligheten til å være med oss på det, sier Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsperson for Høyre.

NORSKOG er svært fornøyd med at Regjeringspartiene med støttepartier nå endelig får til endringer i konsesjonsloven. Dette er en god start for at skogen igjen skal bli en stor og viktig næring i Norge.