Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin
14. juni 2021
Økende mengde barkbiller, pass på!
18. juni 2021

Skogforum på Honne i november

NORSKOG gleder seg til det igjen blir fullsatte saler på Honne hotell og konferansesenter.

Skogforumet på Honne er blant NORSKOGs mest tradisjonsrike arrangement, og ble i fjor avlyst for første gang siden vi startet. Skogforumet er en viktig møteplass for bevisste og aktive skogeiere, både på det faglige og sosiale plan. I år planlegger vi igjen for et innholdsrikt og interessant arrangement, og den tradisjonelle turen til Honnetoppen er selvsagt en del av programmet.

 

 

 

Dato for arrangementet er 4. og 5. november. Informasjon, program og påmelding kommer siden.