Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?
31. mai 2021
Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?
1. juni 2021

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

Tilskuddet er økt fra 1,20 kr per plante til 1,50 kr per plante.

Økt tilskudd for planting

Plantetilskuddet ble økt fra 1,20 kroner per plante til 1,50 kroner per plante. Tilskuddet omfatter all skogplanting for våren 2021: nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Både skogeiere og sentrale aktører kan søke på tilskuddet. 10,5 millioner har blitt satt av til denne økningen. 3,7 millioner er omdisponert, men hovedparten av midlene er nye.

 

NORSKOG er glade for at FrP holdt løftet fra komitebehandlingen om å høyne tilskuddet fra 1,20 til 1,50.

 

Økt verdiskapning

Regjeringspartiene og FrP ble også enige om å sette av 35,3 millioner til verdiskapning i skogbruket. Dette er i midlene som i utgangspunktet ble tatt fra skogsbilveg og kaianlegg til å dekke opp det ekstraordinære plantestilskuddet, men som nå skal dekkes inn på annet vis. Dette er selvfølgelig svært gledelig for skognæringen.

 

Det ble i tillegg gitt 25 millioner til sirkulærøkonomi og Grønn Plattform. Grønn Plattform skal gi næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.