Från överskott till underskott
30. oktober 2018
Ny kunnskap skal redde skog fra råte
5. november 2018

MØTE OM ELGFORVALTNING

Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.

Tid : Tirsdag 13 november. kl 18 00
Sted: Festsalen på Rådhuset i Hokksund.
Innleder: Hjorteviltforsker Eigil Reimers.

 

Tema:

– Elgens særtrekk og biologi
– Vektutvikling, fruktbarhet og mattilgang
– Mulige forvaltningsstrategier / avskyting
– Elgen som trekkdyr / trekkmønstre / vinterleveområder
– Definere en bærekraftig elgforvaltning
– Et bærekraftig skogbruk sammen med en fornuftig elgstamme

 

Målgruppe: Beslutningstagere i elgforvaltningen , grunneiere og jegere.

 

Bakgrunn: De fleste opplever stor endring i elgens kondisjon / fruktbarhet og vekt . Det er utfordringer knyttet til å forvalte en bærekraftig elgstamme sammen med et økonomisk skogbruk.
Eigil Reimers er aktuell med boka « Våre hjortedyr» , et omfattende studie ved alle sider av våre hjortedyr i norsk fauna .

 

Det vil bli enkel servering .

 

Alle er velkommen.

 

Mvh
Knut Kvale og Morten Garaas