Les NORSKOGs innspill til regjeringsplattformen
5. oktober 2021
Naturbruksalliansen støtter Rovviltnemndenes vedtak om å felle fire revirer i ulvesona
11. oktober 2021

Ap mangler tiltro til private skogeiere

Sandtrøen påstår at reduksjon av Statskogs areal vil redusere folks tilgang til skog og fjell. Dette er feil. Selv om Statskogs eierskap har blitt redusert under Regjeringen Solberg, økte det under Stoltenberg. Statskogs skogareal er derfor nå større enn det var før kjøpet av Borregaard Skoger i 2010.

 

Vi har i Norge også en allemannsrett som sikrer oss retten til å ferdes og oppholde oss i norsk natur. Naturopplevelsen er den samme, uavhengig av eierskap. Verken tilgjengeligheten eller opplevelsen vil endre seg.

 

Videre påstår Sandtrøen at privat eierskap hindrer folk flest i å oppleve jakt og fiske. Bare eierskap gjennom Statskog vil gjøre jakt og fiske tilgjengelig for alle. Men det har seg slik at Statskog ikke driver med veldedighet, men selger sine jakt- og fiskerettigheter til interesserte, slik som private eiere. Den store forskjellen ligger i at Statskog i motsetning til private aktører slipper å betale mva. Denne forskjellen svekker privates konkurranseevne, og presser prisene opp.

 

Men det har seg slik at Statskog ikke driver med veldedighet, men selger sine jakt- og fiskerettigheter til interesserte, slik som private eiere.

 

 

 

Artikkelen ble først publisert i Nationen.