Mostbet Зеркало Вход На официальному Сайт Мостбет и 202
10. april 2023
Tilskudd til miljøtiltak i skog
14. april 2023

Arealbruksendringer: Hvordan redusere klimagassutslipp?

Energikrevende terrengkjøring av tømmer vil øke uten skogsveier.

Rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Den er skrevet i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Miljødirektoratet har koordinert arbeidet.

 

Les mer om rapporten på Miljødirektoratets nettside.

 

Tiltak med umiddelbar effekt

 

I rapporten fremgår det blant annet at ved å unngå å bygge på myr og høyproduktiv skog – de mest karbonrike arealene – vil man kunne redusere utslippene med inntil 1,6 millioner tonn. En mulighet er å bli flinkere til å utnytte såkalte grå arealer. Dette vil si arealer tidligere brukt til blant annet industri-, lager- og transportformål.

 

– Mange tiltak for å redusere utslipp eller øke opptak av klimagasser fra bruk av arealer har full effekt først på lengre sikt. For å redusere utslipp til 2030, må Norge redusere nedbygging av nye arealer, særlig produktiv skog og myr. Dette er tiltak som gir umiddelbar effekt i klimagassregnskapet. Samtidig er de positive for naturmangfoldet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

 

Gjennomføring forutsetter tilgjengelighet

 

Tiltaksanalysen påpeker at redusert utbygging av skogsveier gir redusert tilgang til tømmerressursene. I tillegg nevner rapporten at energikrevende terrengkjøring av tømmer vil øke uten skogsveier.

 

– God og effektiv tilgjengelighet er en forutsetning for en næringsmessig utnyttelse av skogressursen og påvirker lønnsomheten i hele verdikjeden. Tilgjengelighet til skogarealene gjør også at klimatiltakene i forvaltet skog kan gjennomføres effektivt, heter det i rapporten. De mest relevante tiltakene Miljødirektoratet tenker på her er planting og ungskogpleie.

 

NORSKOG mener rapporten bekrefter hvor viktig det er å bevare skogarealet og unngå reduksjon i naturens potensiale for produksjon av virke og opptak og lagring av karbon.

 

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her: Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF): Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030.