SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

9. september 2017
Hvem har rett til å bruke arealene? Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

4. oktober 2017
Et stort antall interesserte, både offentlig ansatte og private grunneiere møtte opp på Litteraturhuset for å høre om: Hvem har rett til å bruke arealene?

Skogforum i Oslo 25. sept 2019; – Hvordan få til en klimaoptimal skognæring?

6. september 2019
PROGRAMMET for Skogforum 25. sept, Litteraturhuset – Oslo

Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset

27. september 2019
Et mål med dette forumet var å utfordre alle til å løfte blikket med en åpen holdning, der målet må være å finne gode praktiske løsninger. Vi er kanskje et bittelite steg videre?

Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube

2. oktober 2019
Gikk du glipp av Skogforumet om skog og klima på Litteraturhuset den 25. september? – Eller trenger å repetere noe? Da kan du se hele møtet strømmet her.

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

31. oktober 2019
140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

31. oktober 2019
Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.

Skogforum på Honne: Skogressurskart SR16

1. november 2019
Skogbruksplanlegging har beveget seg fra arbeidsintensive prosesser med stor grad av markarbeid til fjernmåling. Dagens skogbruksplanlegging er i realiteten fullstendig basert på fjernmåling med noen tilleggsregistreringer i felt. Dette åpner muligheten for enda større kartleggingsprosjekter for større områder. Ved å kombinere fjernmålingsdata med Landskogstakseringens prøveflatenett, foretar man i realiteten nøyaktig samme vurderingene som i en skogbruksplan, bare med færre prøveflater. Nibio publiserer allerede slike data for mesteparten av landet under navnet SR16. NORSKOG er optimister for anvendbarheten av SR16.

Skogforum på Honne: – Miljødirektoratet vil spisse vernet fremover

1. november 2019
Seniorrådgiver i Miljødirektoratet Pål Klevan snakket om det representative vernet som er vedtatt politisk og hvilken strategi Miljødirektoratet har nå fremover for å oppnå vern av rette arealer og varsler en liste over prioriterte regioner og skogtyper før jul.

Skogforum på Honne: MiS-kritikken fra Biofokus til debatt

1. november 2019
I sommer kom Biofokus med en rapport som ga flengende kritikk av skogbrukets miljøregistreringer i skog (MiS-systemet). Der man ble beskyldt for å vokte havresekken og underrapportere miljøverdier. Biofokus Terje Blindheim møtte til debatt på Skogforum. Der blant annet Hans Asbjørn Sørlie i Skogeierforbundet hadde foreberedt et godt fundert og dokumentert forsvar. Med i debatten var også NORSKOGs Yngve Holth og miljødirektoratets Pål Klevan.

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

6. november 2019
Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.

Skogforum i Oslo: Debatten om plukkhogst engasjerte

5. mars 2020
Salen var stappfull da debatten om lukket hogst og skogproduksjon gikk på NORSKOGs Skogforum på Litteraturhuset. Dette engasjerer.

Velg Skog inviterte skognæringen til workshop om masteroppgaver

8. oktober 2020
NORSKOG deltok på workshop med Velg Skog, hvor målet er å styrke koblingen mellom masterstudentene og næringslivet i skogbruket.

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

14. oktober 2020
I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.

Intervju av Arne Rørå i forbindelse med den internasjonale skogforretningskonferansen 2020

10. november 2020
Administrerende direktør Arne Rørå i NORSKOG har blitt intervjuet i forkant av den internasjonale skogforretningskonferansen 2020. I intervjuet snakker Rørå blant annet om skogbruk som en investeringsressurs – trender og drivere i Baltikum.

Gratulerer så mye med stipend-priser til Anders Ringstad og Maximilian M. Zimmermann!

17. november 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte i år ut fem stipend digitalt til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad). To av stipendene ble utdelt til Ringstad og Zimmermann som jobber som skogkonsulenter i NORSKOG.

Webinar: Ny industri – greier Norge omstillingen?

11. januar 2021
Hans Christian Gabrielsen og Ole Erik Almlid er blant blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar. Meld deg på her!

Naturbruksalliansen inviterer til Bålaksjon for markering mot ulv

13. januar 2021
Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

15. januar 2021
NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.

Digitalt møte om konsesjon og AS for NORSKOGs medlemmer 18.feb.

15. februar 2021
Konsesjon til å eie skog for aksjeselskaper har blitt et hett politisk tema. NORSKOG ønsker å diskutere problemstillingen og mulige løsninger med medlemmene.

Denne vinteren/våren møtes vi digitalt!

21. februar 2021
NORSKOG og NORTØMMER arrangerer digitale skogkvelder!

NORSKOGs årsmøte avholdes 17. juni 2021

26. februar 2021
Det ser i dag ut til å være liten sannsynlighet for å kunne gjennomføre et fysisk møte i april, så styret har derfor besluttet å flytte årsmøtet til 17. juni.

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

18. mars 2021
Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

19. mars 2021
NORSKOG ønsker velkommen til åpent webinar om eiendomsretten tirsdag den 23. mars kl. 18.00-19.30.

NORSKOG-webinar om skogkultur!

2. april 2021
NORSKOG inviterer til webinar om skogkultur tirsdag 13. april.

Presentasjoner og Q & A fra Skogkulturwebinar

15. april 2021
På Skogkulturwebinaret tirsdag 13ende April var det en egen Spørsmål & Svar-del der deltakerne kunne stille spørsmål til foredragsholderne. Her gjengir vi det som ble skrevet. Plansjer fra to av foredragene ligger også her.

NORSKOG-webinar om skatt 20.april

17. april 2021
Vi rydder i skattejungelen! Både nye og mer erfarne skogeiere er velkomne!

Villsvinwebinar: biologi, jakt og slakt

20. april 2021
Onsdag 28. april avholdes det webinar om villsvins biologi, og jakt og slakt av villsvin. Webinaret er gratis.

Nå kan du melde deg på SKOGFORUM på Honne

2. september 2021
SKOGFORUM på Honne finner sted 4. og 5.november 2021, og det blir i år igjen fysisk oppmøte. Påmeldingslink finner du nederst på siden.

Skogkveld i Hof: Skadeomfanget etter vinteren

16. september 2021
NORSKOG og NORTØMMER ønsker dere velkommen til en fysisk skogkveld hos Olav Bjørnli. Tema for skogkvelden blir vinterens herjinger.

Digitalt medlemsmøte om nye EU-regler, rassikring og tømmermarkedet

30. september 2021
Møtet vil bli holdt over zoom, og er kun for NORSKOGs medlemmer og ansatte.

Meld deg på SKOGFORUM på Honne

19. oktober 2021
Les programmet for SKOGFORUM på Honne, og meld deg på.

Webinar: Helse og bestandsovervåkning av villsvin i Norge

20. oktober 2021
Torsdag 28. oktober er det duket for villsvin-webinar ved Villsvinprosjektet.

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

17. november 2021
Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

10. februar 2022
Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.

Webinar: Markedspraten med NORSKOG og NORTØMMER

16. februar 2022
NORSKOG og NORTØMMER inviterer til markedswebinar med gjester fra Moelven og Binderholz og BSW Group. Webinaret vil ta for seg tømmermarkedet, trelast- og papir/massemarkedet.

NORSKOG-webinar: Skog som investeringsobjekt

7. mars 2022
NORSKOG og NORTØMMER inviterer til webinar om  skog som investeringsobjekt tirsdag 15. mars, klokken 18.00.

NORSKOG ønsker velkommen til fysiske medlemsmøter!

23. mars 2022
Temaet på samtlige medlemsmøter vil være tømmermarkedet, lukket hogst og NORSKOGs næringspolitiske arbeid. Vi vil i tillegg ta opp tema som er regionalt viktig, som skogskader og rovdyr, avhengig av lokasjon.

Hold av 8. juni til NORSKOGs årsmøte

28. mars 2022
NORSKOG inviterer med glede sine medlemmer til fysisk årsmøte 8. juni på Gamle Logen i Oslo.
Landbruksminister Sandra Borch åpner seminaret

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

2. mai 2022
Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.

NORSKOG-webinar: Lukket hogst og karbonbinding i skog

9. mai 2022
NORSKOG inviterer til webinar om lukket hogst og karbonbinding i skog 23. mai.

Sandra Borch åpner NORSKOGS årsmøte

10. mai 2022
Skogminister Sandra Borch åpner NORSKOGs årsmøte 8. juni kl. 13.30. Hun vil snakke om skog- og klimapolitikk i et nasjonal og internasjonal perspektiv.

Vellykket årsmøte for NORSKOG

9. juni 2022
NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.

Meld deg på SKOGFORUM på Honne 2022

17. oktober 2022
Meld deg på SKOGFORUM på Honne 3. og 4. november.

Stort engasjement første dag på SKOGFORUM på Honne

4. november 2022
Markedssituasjonen, ny PEFC-standard og allemannsretten var tema under første dag på SKOGFORUM.

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2022
Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.

Hold av 11. mai til NORSKOGs Årsmøte 2023

23. november 2022
NORSKOGs årsmøte blir avholdt 11. mai på Gamle Logen i Oslo. Invitasjoner sendes ut over […]

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

24. november 2022
Statsforvalteren i Innlandet tar nå initiativ til et spesialkurs for regnskapsførere der man tar opp emner som skattemessige spørsmål generelt, tømmerkonto, avsetting til skogfond, behov for framtidige investeringer osv. Kurset administreres av Skogkurs, i samarbeid med Bondelaget og SF Innlandet.

Vårens webinarer: Tømmermarked, stormen 19. november, og skatt

25. januar 2023
Denne våren inviterer NORSKOG til tre webinarer. Alle webinarene er gratis.