NORSKOG styrker arbeidet med kommunikasjon
18. april 2023
Pernille Brattensborg ansatt som biolog i NORSKOG
21. april 2023

Årsmelding 2022: Økt eksport, miljøfokus og kamp om arealene

NORSKOGs årsmelding kan leses i sin helhet her.

 

2022: Et godt år for NORSKOG

 

Krigen i Ukraina påvirket markedet vårt gjennom 2022. Handelsblokader påvirket etterspørselen etter norsk trelast og tømmer. Energikrisen krigen utløste ga høye oljepriser og drivstoffkostnader – men også rekordhøye priser for energivirke.

 

Tømmermarkedet var godt i hele 2022, og styrene for NORSKOG og NORTØMMER har utarbeidet en strategi for økt eksport av virke for å få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av virke innenlands. NORTØMMER har derfor nå økt sin salgsaktivitet utenfor Norge, og ansatt en tømmerselger med base i Baltikum. Vi ser allerede at strategien er vellykket: I 2022 eksporterte NORTØMMER 42% av alt sitt virke.

 

Søkelys på skogbruket

 

I løpet av 2022 og starten av 2023 har media rettet søkelyset på skogbruket. Dette er i utgangspunktet ikke negativt: Vi skal arbeide på en bærekraftig og ansvarlig måte og tåle å bli sett i kortene. Dialog og samarbeid med alle som er opptatt av hvordan skogbruk drives er en viktig del av arbeidet vårt.

 

NORSKOG og NORTØMMER har gjort en grundig gjennomgang av sitt miljøarbeid i 2022. De avvik som her ble avdekket resulterte i omfattende tiltak: Rutiner og systemer er forbedret, og det er arbeidet med holdninger til miljøarbeidet.

 

Fortsatt kamp om arealene

 

NORSKOG opplever at samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og er i økende grad involvert i rettsaker relatert til landbrukspolitikk.

 

Det pågår også prosesser som innebærer en kamp om påvirkning av skogbrukets juridiske rammer. NORSKOG opplever at hensynet til miljø og friluftsliv styrkes på bekostning av næringsinteressene og eiendomsretten. Styret er opptatt av at lov- og regelverket må være tydelig, forutsigbart og forvaltningsmessig effektivt. Dette er viktig både for offentlig forvaltning og skogeier.

 

Året som gikk….

 

  • Kampen om arealene fortsetter. Det har kommet kraftig kritikk av skogbrukets miljøarbeid, miljøregistreringer og lovverket som styrer skognæringen.
  • Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort og NORSKOG er i økende grad involvert i rettsaker relatert til landbrukspolitikk.
  • Rettslig gjennomslag for 2,5% kapitaliseringsrente ved erstatningsberegning for skog.
  • Ny PEFC-skogstandard, generelle miljøkrav og mediedebatter om skogbruk har ført til at lukket hogst er mer aktuelt som forvaltningsmetode. Skogbruket må levere på økt omfang av lukket hogst der dette egner seg.
  • Næringspolitisk avdeling er styrket med en jurist.
  • Regjeringen kuttet i bevilgningen til frivillig vern og lar skogeierne vente i mange år på oppgjør for inngåtte avtaler.
  • NORTØMMER oppnådde i 2022 et tømmervolum på 1.787.002 m3. Dette er en oppgang på ca. 28.000 m3 fra 2021.
  • NORTØMMER omsatte for 1,6 mrd. kroner i 2022, opp 300 mill kroner fra 2021.

NORSKOG og NORTØMMER oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat i 2022 med et konsernresultat etter skatt på 10,2 mill kroner. I løpet av de siste 5 årene har konsernets egenkapital økt fra 36 til 84 millioner kroner.

NORSKOG og NORTØMMER oppnådde et absolutt tilfredsstillende økonomisk resultat i 2022 med et konsernresultat etter skatt på 10,2 mill kroner. I løpet av de siste 5 årene har konsernets egenkapital økt fra 36 til 84 millioner kroner.