Feil premiss om bioenergi
21. oktober 2019
Krev at merking blir fjerna: – Utgangspunktet er at det er ulovleg å merka stiar i verneområdet
22. oktober 2019

Brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Bondelaget har hatt møte med Klima- og miljøministeren om supplerende vern og har i dag fulgt opp dette med et felles brev til ministeren.

 

Planen for supplerende vern omfatter primært myrarealer, en arealkategori hvor igangværende bruk ofte er lite aktivt og dermed ikke kvalifiserer for erstatning etter dagens erstatningsregler.  De tre grunneierorganisasjonene advarer mot at et tvangsvern av disse arealene vil skape sterke reaksjoner og risiko for høyt konfliktnivå dersom dette vernet gjennomføres uten erstatning til grunneierne. Det er mulig å legge opp til verneprosesser der myndighetene diskuterer erstatning og andre betingelser med grunneierne før vernevedtak treffes, etter modell fra ordningen med frivillig vern av skog. Dette forutsetter at myndighetene respekterer at et hvert areal har en verdi, og legger det til grunn når erstatning for vern diskuteres.

 

Det er opp til regjeringen og fullt mulig å løse dette på en akseptabel måte, sier Arne Rørå i NORSKOG. Det forutsetter at regjeringen på linje med folk flest aksepterer at alle arealer har en verdi. Basert på det grunnlaget kan de gi erstatning til de som er villig til å inngå minnelige avtaler.

 

Det er et innebygd paradoks i denne saken, sier Rørå. Regjeringen vil verne arealer som ikke utløser erstatning fordi de ikke er i aktivt bruk. Hva er det da man skal verne dem mot, spør Rørå.

 

Hele brevet kan du lese her: Supplerende vern brev KLD