Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk
12. november 2020
Skog-seminaret Biotown Kongsvinger
16. november 2020

Budsjettforhandlingene er i gang

Frps forslag er å øke bunnfradraget til 1,75 mill. kroner  og i tillegg  øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler med 10 prosentpoeng. Proveny -1,94 mrd.

 

 

Arbeiderpartiet har lagt frem sitt alternative budsjett og foreslår følgende:

Formuesskatten skal være i tråd med skatteforliket i 2016: De med de høyeste formuene må skatte mer, men bunnfradraget økes.

 

Forslag i 2021-budsjettet, som gir økt proveny på 7,2 mrd:

Verdsettelse næringseiendom og aksjer 80%. 

Sats 1,1 % + nytt trinn på 1,3 %  for formuer over 20 mill.

Øke bunnfradrag med  kr. 200 000.

 

  • reduksjon i verdsettingsrabatten på aksjer og driftsmidler fra Regjeringens foreslåtte 55 prosent til 20 prosent (tilsvarer isolert en skjerping på 63,6 prosent)
  • økt sats fra 0,85 prosent til 1,1 prosent for netto formue opp til 20 mill. kroner (tilsvarer isolert en skjerping på 29,4 prosent). For netto likningsformue over 20 mill. kroner settes satsen til 1,3 prosent (tilsvarer isolert en skjerping på 52,9 prosent).

 

Kombinerer man disse skjerpelsene gir det at:

 

  • for næringskapital under 20 mill. kroner tilsvarer dette en øking i formuesskatten på arbeidende kapital på 112 prosent (1,636 x 1,294).
  • for næringskapital over 20 mill. kroner tilsvarer dette en økning i formuesskatten på arbeidende kapital på 150 prosent (1,635 x 1529).

 

Hvor mye økningen blir pr. skatteyter vil variere med deres netto likningsformue i næring. Regnestykket må også justeres for at bunnfradraget økes fra 1,5 mill.  kroner til 1,7 mill. kroner pr. skatteyter. Dette tilsvarer en reduksjon på 935 kroner pr. skatteyter dersom dette reduserer formuesskatt på arbeidende kapital og en reduksjon på 425 kroner pr. skatteyter dersom det reduserer formuesskatt på privat bolig, sammenlignet med Regjeringens budsjettforslag.

 

Provenytallet på økningen i formuesskatten som Arbeiderpartiet  foreslår samlet sett, og som de selv viser til i sitt alternative  budsjett, er at de skal øke formuesskatten med 7,2 mrd. kroner i 2021. Dette er bokført endring. Påløpt gir forslaget deres en økning av formuesskatten med 9,0 mrd. kroner.