Granbarkbillene svermer i varmen
19. juni 2020
Høring Nasjonal transportplan juni 2020
23. juni 2020

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

Christian Anker-Rasch ble nok en gang gjenvalgt som styreleder for NORSKOG.

 

 

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av hele styret og Christian Anker-Rasch og Halvor Westye Egeberg ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder. I tillegg til disse består styret av Christine Mathiesen, Leopold A. Løvenskiold, og Carl Gustaf Rye-Florentz. I sin tale til medlemmene sa Christian Anker-Rasch at koronapandemien  og risikoen for smittespredning gjorde det nødvendig å avholde årsmøtet digitalt, men at dette gjorde det vanskelig å få gjennomført gode diskusjoner av kompliserte saker og at situasjonen dermed utfordret medlemsdemokratiet. Styret valgte derfor å utsette planlagte endringer i medlemskontingent og vedtekter til neste års årsmøte. Årsmøtet vedtok at systemet med arealavgift og medlemsbonus holdes uendret. Styrelederen sa at han så fram til at man igjen kunne møtes til faglig og sosialt samvær.

 

Fra ventre adm.dir Arne Rørå, nestleder Halvor Westye Egeberg, styremedlem Christine Mathiesen, styreleder Cristian Anker-Rasch, styremedlem Leopold A. Løvenskiold og  styremedlem Carl Gustaf Rye-Florentz.