Ny og bedre farevarsling for skogbrann
29. juni 2021
Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge
5. juli 2021

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

Christian Anker-Rasch ble nok en gang gjenvalgt som styreleder for NORSKOG.

Enstemmige gjenvalg

Christian Anker-Rasch ble gjenvalg som styreleder for to år, og Halvor Westye Egeberg ble gjenvalgt som nestleder for 2 år.  Leopold Løvenskiold og Christine Næss Mathiesen ble gjenvalgt som styremedlemmer, også for to år. Samtlige ble enstemmig valgt inn.

 

Et godt år

Til tross for store utfordringer knyttet til korona, kunne styret rapportere om et godt år. Plantetilskuddet bidro til at samtlige planter kom i jorden, og både NORSKOG og NORTØMMER kunne melde om gode økonomiske resultater. Styret roste de ansatte for deres innsats under pandemien, for deres gode planlegging og store omstillingsevne.