Første NORTØMMER-samling under korona
2. desember 2021
EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.
8. desember 2021

Den norske ulven stammer fra Finland, viser ny studie

A pack of wolves resting in the snow

NTNU Vitenskapsmuseet har gransket genmaterialet til den norsk-svenske ulvebestanden, med mål om å fastslå hvor bestanden stammer fra, og mulig innblanding av hund. NTNU har ledet arbeidet, men hele 34 forskere og institusjoner har bistått i arbeidet.

 

Rapporten konkluderer med at den norsk-svenske bestanden har flest genetiske likhetstrekk med den sørvestlige ulvebestanden i Finland. Det er usannsynlig at dagens ville bestand har noe genmateriale fra den opprinnelige norsk-svenske populasjonen; men vi finner spor av den i ulver i dyrehager i Sverige og Finland. Rapporten konkluderer også med at den norsk-svenske ulven har svært lav innblanding av hund.

 

– Det faktum at ulvebestanden i Norge ikke er norsk understreker at ulven i Norge er politisk gjeninnført og at vi ikke bør ha noe selvstendig mål om å opprettholde en levedyktig norsk bestand., sier Arne Rørå, administrerende direktør i NORSKOG. – De som lider tap i utmarksnæring som følge av en politisk beslutning må få sine tap dekket.

 

Les hele rapporten her.