Niels Petter Wright blir ny Norske Skog-sjef
23. november 2018
Markedsprognose: – Pristoppen er nådd for denne gang
26. november 2018

Elektrifisering av industrisporet Hønefoss-Follum

Det er i Statsbudsjettet for 2019 lagt inn midler for elektrifisering av industrisporet Hønefoss-Follum.Bane NOR som har oppdraget må da sørge for at alle aktører får lik tilgang til banen og terminalen.

 

Slik var det også på Vestmo tømmerterminal på Elverum, som eies av Glommen Skog. Der satte Bane NOR krav om at alle aktører skulle ha tilgang etter et selvkostprinsipp. De samme krav må bli stilt til Follum-terminalen som eies av Viken Skog.

 

Glommen Skog poengterer også på sine hjemmesider at dette er et viktig prinsipp i bruk av offentlige midler.   https://glommen.no/2018/11/23/elektrifisering-av-follum-banen/