Ap enige om ulv – støtter Frp og Sp om klagenemd og ulvesoner
26. mai 2020
Statistikk: Skogavvirkning for salg, 2019
28. mai 2020

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

Endelig et reelt gjennomslag i rovdyrpolitikken for Distrikts-Norge.

 

Flertallet i energi- og miljøkomiteen skrotet regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd og redusere antall forvaltningsregioner fra 8 til 6.

 

– Vi er svært glad for at komiteflertallet stemte ned regjeringens forslag om å etablere en uavhengig klagenemd,  sier Arne Rørå i NORSKOG. Dette ville ha ført til en avpolitisering av rovdyrforvaltningen. Det er lett å forstå at Erna Solberg vil ha dette konfliktfylte området bort fra regjeringens bord før neste valg, men det ville blitt forvaltningsmessig helt feil. Rovviltpolitikken er og blir i hovedsak et politisk og ikke biologisk spørsmål. Komiteflertallet så dette og uttaler; Flertallet er enig i at det er avgjørende for rovviltforvaltningens og politikkens legitimitet at statsråden kan gjøres ansvarlig på parlamentarisk grunnlag for å iverksette og gjennomføre vedtatt politikk. 

 

Flertallet var like tydelige med hensyn på antall forvaltningsregioner; Å slå sammen en rekke av disse er etter flertallets mening direkte uklokt, og vil gjøre rovdyrforvaltningen fjernere for folk. Flertallet vil minne om at det var Stortinget som gjennom forlik kom frem til antallet rovviltregioner, og det bør derfor tilkomme Stortinget å endre disse. Her er komiteflertallet tydelig på hvor skapet skal stå. NORSKOG er glad for at Frp, Sp og Ap ble enige om en felles løsning og reell endring fremfor å drive partipolitikk uten at man oppnår noe. Dette var godt for Distrikts-Norge.

 

Her kan du lese hele saken på Stortinget